Avgifter


Medlemsavgift
Har man prövat på 4-5 gånger och vill fortsätta träna behöver man betala in medlemsavgift till bankgiro 910-7848. Referens på betalningen skriv medlemsavgift och namnet på spelaren. En säsong sträcker sig mellan 1/7 – 30/6. 

Ungdomar (året man fyller 20)300 kr
Senior500 kr
Passiv medlem200 kr
Familjekort800 kr
Ständig medlem2000 kr

Uppgifter till medlemsregistret
När medlemsavgiften är betald vill vi ha uppgifter till medlemsregistret. 

  • Namn på spelaren 
  • Fullständigt personnummer 
  • Uppgifter till målsman. Namn, telefonnummer och e-mailadress. 

Skicka dessa uppgifter till info@carlshamnsbtk.se 

Licensavgift (endast tävlande)
Klubben betalar A-licens för barn upp till 12 år.

  • A-licens pensionär (65 år och äldre) 400:-
  • A-licens senior (19-65 år) 650:-
  • A-licens ungdom (12-18 år) 400:-
  • A-licens barn (upp till 12 år) 200:-
  • D-licens, alla åldrar 100:-

När både A- och D-licens registreras under samma spelår debiteras endast för A-licensen. I licensen ingår en försäkring och då får man även tidningen Pingis hem i brevlådan. I D-licens ingår inte tidningen Pingis.